Danh sách phím tắt của Windown 8

Đăng lúc 18:04, 12 thg 11, 2018
Khi hai phiên bản Developer Preview và Consumer Preview của Windows 8 được phát hành, một số các phím tắt mới đã được thiết lập để dành cho màn hình Start và File Explorer mới của Windows 8.

Với phiên bản RTM của Windows 8 được thiết lập sẵn bộ tài liệu MSDN và Technet vừa công bố trong tháng 8 và phát hành cuối cùng dự kiến vào ngày 26 tháng 10 này. Phiên bản RTM đã thêm các phím tắt vào và đây thực sự hữu ích cho bạn để bắt đầu làm việc với Windows 8.

phim tat window8


Dưới đây là danh sách các phím tắt của Windows 8 RTM:

Windows: Chuyển đổi giữa màn hình Modern Desktop Start và màn hình truy cập các ứng dụng

Windows + C: Truy cập thanh Charms

Windows + Tab: Truy cập Modern Desktop Taskbar

Windows + I: Truy cập charm Settings

Windows + H: Truy cập charm Share

Windows + K: Truy cập charm Devices

Windows + Q: Truy cập màn hình Apps Search

Windows + F: Truy cập màn hình Files Search

Windows + W: Truy cập màn hình Settings Search

Windows + P: Truy cập thanh Second Screen

Windows + Z: Truy cập App Bar khi mở Modern Desktop App

Windows + X: Truy cập Windows Tools Menu

Windows + O: Khóa định hướng màn hình

Windows +. : Di chuyển phân chia màn hình bên phải

Windows + Shift +. : Di chuyển phân chia màn hình bên trái

Windows + V: Xem tất cả các Toasts/Notifications

Windows + Shift + V: Xem tất cả các Toasts/Notifications theo thứ tự ngược

Windows + PrtScn: Chụp ảnh màn hình và tự động lưu trong thư mục Pictures folder as Screenshot

Windows + Enter: Khởi chạy Narrator

Windows + E: Mở Computer

Windows + R: Mở hộp thoại Run

Windows + U: Mở Ease of Access Center

Windows + Ctrl + F: Mở hộp thoại Find Computers

Windows + Pause / Break: Mở System

Windows + 1 .. 10: Mở chương trình trên thanh Taskbar ở vị trí sắp theo thứ tự

Windows + Shift + 1 .. 10: Mở lại chương trình trên thanh Taskbar ở vị trí sắp theo thứ tự

Windows + Ctrl + 1 .. 10: Mở lại chương trình trên Taskbar theo thứ tự được mở

Windows + Alt + 1 .. 10: Mở Jump List Pinned của chương trình trên thanh Taskbar ở vị trí sắp theo thứ tự

Windows + B: Chọn mục đầu tiên trong khu vực thông báo trên thanh Taskbar

Windows + Ctrl + B: Mở mục trong khu vực thông báo trên thanh Taskbar

Windows + T: Di chuyển qua các mục trên thanh Taskbar

Windows + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ

Windows + Shift + M: Khôi phục tất cả các cửa sổ thu nhỏ

Windows + D: Show / Hide tất cả các cửa sổ

Windows + L: Khóa máy tính

Windows + Up Arrow: Phóng to cửa sổ

Windows + Down Arrow: Thu nhỏ / phục hồi các cửa sổ

Windows + Home: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ

Windows + Left Arrow: Mở cửa sổ ở phía bên trái của màn hình

Windows + Right Arrow: Mở cửa sổ ở phía bên phải của màn hình

Windows + Shift + Up Arrow: Mở rộng cửa sổ hiện tại từ trên xuống dưới của màn hình

Windows + Shift + Left / Right Arrow: Di chuyển cửa sổ hiện tại sang một cửa sổ tiếp theo

Windows + F1: Khởi chạy Windows Help và Support

PageUp: Di chuyển về phía trước trên Desktop

PageDown: Cuộn lùi trên trên Desktop

Esc: Đóng thanh Charm

Ctrl + Esc: Chuyển đổi giữa màn hình Modern Desktop Start và màn hình truy cập các ứng dụng

Ctrl + Mouse scroll wheel: Kích hoạt Zoom Semantic trên màn hình Desktop

Alt: Hiển thị Menu Bar

Alt + D: Chọn Address Bar

Alt + P: Hiển thị Preview Pane trong Windows Explorer

Alt + Tab: Chuyển tiếp các cửa sổ đang mở

Alt + Shift + Tab: Chuyển tiếp đến Desktop cùng với các cửa sổ đang mở

Alt + F: Đóng hộp thoại Shut down đang mở trên Desktop

Alt + Spacebar: Truy cập vào menu Shortcut của cửa sổ hiện tại

Alt + Esc: Chuyển đổi giữa các chương trình đang mở theo thứ tự mà chúng đã được mở

Alt + Enter: Mở hộp thoại Properties của mục đã chọn

Alt + PrtScn: Chụp ảnh màn hình

Alt + Up Arrow: Di chuyển lên một cấp độ thư mục trong Windows Explorer

Alt + Left Arrow: Hiển thị các thư mục trước

Alt + Right Arrow: Hiển thị các thư mục tiếp theo

Shift + Insert: Khởi động CD / DVD mà không cần kích hoạt Autoplay hoặc Autorun

Shift + Delete: Xóa vĩnh viễn các mục đã chọn

Shift + F6: Chuyển đổi các mục trong một cửa sổ hoặc hộp thoại

Shift + F10: Truy cập vào menu ngữ cảnh của các mục được chọn

Shift + Tab: Chuyển đổi các mục trong một cửa sổ hoặc hộp thoại

Shift + Click: Chọn liên tiếp các mục

Shift + Click vào một biểu tượng trên Taskbar: Mở một cửa sổ mới của chương trình hiện hành trên thanh Taskbar

Shift + Right Click vào một biểu tượng trên Taskbar: Truy cập menu ngữ cảnh của chương trình được chọn

Ctrl + A: Chọn tất cả

Ctrl + C: Sao chép

Ctrl + X: Cắt

Ctrl + V: Dán

Ctrl + D: Xóa

Ctrl + Z: Undo

Ctrl + Y: Redo

Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới trong Windows Explorer

Ctrl + W: Đóng cửa sổ hiện tại trong Windows Explorer

Ctrl + E: Chọn hộp tìm kiếm ở góc trên bên phải của cửa sổ

Ctrl + Shift + N: Tạo thư mục mới

Ctrl + Shift + Esc: Mở Windows Task Manager

Ctrl + Alt + Tab: Chuyển đổi các cửa sổ đang mở

Ctrl + Alt + Delete: Truy cập màn hình Windows Security

Ctrl + Click: Chọn nhiều mục

Ctrl + Click và kéo một mục: Sao chép một mục vào trong cùng một thư mục

Ctrl + Shift + Click và kéo một mục: Tạo một shortcut cho mục đó trong cùng một thư mục

Ctrl + Tab: Di chuyển qua các tab

Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển ngược lại giữa các tab

Ctrl + Shift + Click vào một biểu tượng trên Taskbar: Mở một của sổ mới của chương trình đã mở trên thanh Taskbar

Ctrl + Click vào một chương trình có nhiều cửa sổ trên Taskbar : Duyệt các cửa sổ của chương trình đã mở

F1: Hiển thị Help

F2: Đổi tên một tập tin

F3: Mở hộp Search

F4: Hiển thị Address Bar

F5: Làm mới màn hình hiển thị

F6: Chuyển tiếp các mục trong một cửa sổ hoặc hộp thoại

F7: Hiển thị lịch sử lệnh trong Command Prompt

F10: Hiển thị Menu Bar

F11: Chuyển chế độ hiển thị toàn màn hình

Tab: Chuyển tiếp các mục trong một cửa sổ hoặc hộp thoại

PrtScn: Chụp ảnh màn hình

Home: Di chuyển trên cùng của các cửa sổ đang hoạt động

End: Di chuyển đến dưới cùng của cửa sổ đang hoạt động

Delete: Xóa

Backspace: Hiển thị các thư mục trước đó trong Windows Explorer, di chuyển lên một cấp thư mục trong hộp thoại Open hoặc hộp thoại Save

Esc: Đóng một hộp thoại

Num Lock + Dấu cộng (+): Hiển thị nội dung của thư mục đã chọn

Num Lock + Dấu trừ (-): Thu gọn thư mục đã chọn

Num Lock + Dấu sao (*): Mở rộng tất cả các thư mục con trong thư mục được chọn

Nhấn Shift 5 lần: Mở hoặc tắt StickyKeys

Giữ phím Right Shift trong 8 giây: Mở hoặc tắt FilterKeys

Giữ phím Num Lock trong 5 giây: Mở hoặc tắt ToggleKeys


Các tin bài liên quan:
Tag: