USB Kingston 2.0 16G - DTSE9H/16GB - (Mầu bac)
Đăng lúc 15:30, 26 thg 05, 2019
USB Kingston 16GB DTSWIVL - USB 3.0
Đăng lúc 14:36, 23 thg 05, 2019