Tai nghe Bluetooth Pisen VN002 - BT 4.0; giao diện tiếng Việt
Đăng lúc 20:36, 22 thg 05, 2019