Tản nhiệt khí cho CPU AARDWOLF GH-V120 - Radiator: 125x75x152mm; Fan: 120x120x25mm
Đăng lúc 14:23, 23 thg 05, 2019
Quạt tản nhiệt cho case Jetek Fan 12 RGB - (HZX-12LED)
Đăng lúc 22:20, 22 thg 05, 2019
Quạt tản nhiệt cho case Golden Field LED
Đăng lúc 14:19, 23 thg 05, 2019