Logitech HD Webcam C270
Đăng lúc 14:49, 23 thg 05, 2019
Webcam Logitech B525
Đăng lúc 22:40, 21 thg 02, 2020