Laptop LG Gram 14Z980-G.AX52A5 (Grey)
Đăng lúc 19:13, 18 thg 06, 2019