Laptop LG Gram 14Z980-G.AX52A5 (Grey)
Đăng lúc 19:13, 18 thg 06, 2019
Laptop LG Gram 13ZD980-G.AX52A5 (White)
Đăng lúc 18:38, 18 thg 06, 2019