Laptop LG Gram 13ZD980-G.AX52A5 (White)
Đăng lúc 18:38, 18 thg 06, 2019