Laptop Acer A315-32-C9A4 Intel CDC N4000
Đăng lúc 15:04, 24 thg 05, 2019