Dàn net cấu hình đẹp Cpu i5 4570 , main gameming h81 , ram 8gb
Đăng lúc 17:16, 30 thg 05, 2019
Dàn máy 100 bộ Cpu G4560 Main Giga H110, 8gb ddr4
Đăng lúc 19:27, 30 thg 05, 2019
Dàn máy số lượng 18 bộ cpu g3240, ram3 4gb, main MSI h81m-ds2
Đăng lúc 19:56, 30 thg 05, 2019