Dàn net cấu hình đẹp Cpu i5 4570 , main gameming h81 , ram 8gb
Đăng lúc 17:16, 30 thg 05, 2019