Bộ VXL Intel Core i7-8700 - 6x3.2GHz, 12MB, 14nm, HD630, 65W, Sk1151, Coffee lake
Đăng lúc 18:26, 27 thg 05, 2019