Bộ VXL AMD Ryzen 7 1700 - AM4 8x3.0GHz, 65W, DDR4 2133Mhz
Đăng lúc 10:51, 27 thg 05, 2019